Hóa đơn bán lẻ trung

Mã sản phẩm : HD13
Giá :Liên hệ

Sổ sách kế toán 1 liên

HD13: Hóa đơn bán lẻ trung


Một liên phải sử dụng giấy than

Màu sắc, kiểu dáng đa dạng phong phú, phù hợp với người tiêu dùng

Sản phẩm cùng loại:


PT13: Phiếu thu trung

PC13: Phiếu chi trung

XK13: Phiếu xuất kho trung

NK13: Phiếu nhập kho trung

HD23: Hóa đơn bán lẻ lớn

XK23: Phiếu xuất kho lớn

NK23: Phiếu nhập kho lớn