van phong pham

Bìa kiếng dày

Mã sản phẩm : PVCO15A
Giá :Liên hệ

Bìa đóng cuốn dày

PVCO15A : Bìa kiếng A3 mỏng


Thân bìa cứng, trong suốt

Màu sắc, kiểu dáng đa dạng phong phú, phù hợp với người tiêu dùng


Sản phẩm cùng loại:

P180: Giấy bài lán A4  ĐL180

PA3 180: Giấy bìa lán A3  ĐL180

PVCO13A : Bìa kiếng A4 dày

PVCO12A : Bìa kiếng A4 mỏng


Sản phẩm của: van phong pham